Updates, Live

Wednesday, October 12, 2016

Părintele Serafim

მამა სერაფიმე (Părintele Serafim)
(source: Syrian Fathers)
no copyright infringement intended


Părintele Serafim este parohul comunităţii asiriene din satul Qanda, din Gruzia. Este o comunitate ortodoxă, parte a Bisericii Ortodoxe din Gruzia, dar care îşi ţine slujbele religioase în limba aramaică (cunoscută şi sub numele de siriacă). Am găsit mai multe lămuriri într-un blog al Bisericii Gruzine:

Those living in Georgia with access to TV will have noted the recent media fascination with Georgia’s Assyrian minority living in Qanda village, close to Mtskheta town. This has been driven to an extent by the charisma and vocal talents of the priest of that community, Father Serafim, who has made numerous media appearances and has multiple videos on Youtube of his choir in Qanda’s church, who sing in Aramaic and Georgian. The ancestors of Qanda’s population came to Georgia as refugees in the 19th century. While they were Christians, they were not of our Eastern Orthodox communion. Over time, they accepted baptism into the Georgian Church and were accepted as an Orthodox parish with the dispensation to conduct their affairs in their native language. This ethnic minority are held in high regard in Georgia, even more so since Qanda’s rise to prominence in the media. Georgian Christians are very aware that Georgian monasticism was developed by Assyrian monks and that many regions of Georgia still practising animism or Zoroastrianism after Iberia’s adoption of Christianity were converted by the Assyrian Fathers. Also, to witness a community accepting the local religion and integrating smoothly into the greater Georgian community has been very satisfying to observe for many. To my knowledge, other Orthodox Christian minorities in Georgia, including Slavs, Ossetians and Greeks, were already Orthodox when they migrated here, other than those Caucasus Greeks and Black Sea Greeks who settled here more than 2000 years ago.

Iată şi câteva date biografice ale Părintelui Serafim, pe care le-am găsit într-o publicaţie gruzină onLine în limba engleză:

38-year-old Father Serafim is Assyrian and Aramaic is his native tongue. He led secular life before he was 24 and practiced in martial arts, later going to Ukraine and working as the chief of security service for various members of parliament. However, the changes in his life forced him to take the monastic vows. When Georgia’s Catholicos-Patriarch Ilia II learned about it, he presented Father Serafim to the Assyrians living in Georgia as the Confessor of Assyrians. It was Ilia II who advised Father Serafim to learn Aramaic and then carry out religious ceremonies in this language.

Iată un video cu Părintele Serafim:Rugăciunea Tatăl Nostru în limba aramaică
(video by Ucha Qemashvili)Şi un alt video, tot în limba aramaică, cu Psalmul 50 (cu traducere în arabă şi în engleză):مزمور ٥٠ بالسريانية
(video by ܝܘܣܦ ܓܘܪܓܝܣ)

Iată-l şi în română:

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

(Psalter)


(Icon and Orthodoxy)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home