Updates, Live

Thursday, January 19, 2017

Gheorghe Asachi

(source: Istoria Moldovei)
no copyright infringement intended


poet, prozator, dramaturg, inginer, arhitect, deschizător de drumuri în cultura românească modernă; născut în anul 1788 la Herța, avea să înceteze din viață în 1869, la Iași; avea atunci 81 de ani și în anul acela a călătorit la Lemberg (unde studiase în tinerețe), pentru a recupera manuscrisul Țiganiadei; unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi (Dragoș, Petru Rareș, Rucsandra Doamna, scrise de el, aveau să constituie mai târziu sursa de inspirație pentru nuvelele lui Costache Negruzzi); a condus numeroase reviste literare; îndrumător cultural în domenii diverse - teatru, școală, presă, activitate tipografică; în 1813 a înființat o clasă de inginerie în limba română, unde a predat arhitectura, istoria artelor, geodezia, matematica; în 1816 a organizat primele reprezentații teatrale în limba română; a publicat în 1829 prima gazetă româneasca din Moldova, Albina Românească; în 1835 a fost unul din întemeitorii Academiei Mihăilene; în 1836 a organizat Conservatorul filarmonic și dramatic din Iași; a tradus și adaptat piese de teatru străine; în poezie a abordat toate speciile - ode, elegii, sonete, imnuri, fabule, meditații, balade; a versificat legende istorice (Dochia și Traian, Ștefan cel Mare înaintea Cetăței Neamțu); cunoștea polona, rusa, latina, germana, italiana, franceza și engleza; a fost inițiat în francmasonerie la Milano, iar în 1830 era Venerabilul unei loji din Iași; în 1866 a participat la lucrările Lojii Steaua României; în foarte puține cuvinte (mult prea puține pentru o asemenea personalitate covârșitoare), acesta a fost Gheorghe Asachi.
(info source: wiki, Istoria Moldovei)


(A Life in Books)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home