Updates, Live

Wednesday, March 16, 2016

Constantin Belimace, Părinteasca Dimândare

(source: Suţata armânească di Craiova)
no copyright infringement intended

Pãrinteasca dimãndare
Nã sprigiurã cu foc mari
Frats di dadã shi di tatã
Noi, Armãnji di eta toatã.

Di sum plocili di murmintsã
Grescu a noshci bunj pãrintsã:
Nathimats mãri s'aibã ãn casã
Cai di limba lui s'alasã

Cai sh alasã limba lui
Slu ardã pira focului
Si s'dirinã yiu pri loc
Sãi si frigã limba ãn focu.

Nãs ãn vatra-lj pãrinteascã
Pi fumealjã snu sh'hãrseascã
Di fumelãi curunji snu bashi
Njic ãn leagãn snu ãnfashe.

Cai fudzi di a lui mumã
Shi dit pãrinteascã-lj numã
Fugã'i doara Domnului
Shi dultseamea somnului!
(source: wiki)

Părinteasca blestemare
Porunceşte cu foc mare
Fraţi de-o mumă şi de-un tată
Noi, Aromâni din vremea toată
De sub lespezi (plăci) de morminte
Strigă ai noştri buni părinţi
"Blăstem mare să aibă în casă
Care de limba lui se lasă.
Care îşi lasă limba lui
Arză-l-ar para focului
Chinui-s-ar de viu pe locu (pământ)
Frige-i-s-ar limba în focu
El în vatra părintească
De copii (familie) să nu se fericească
De familie cununi să nu sărute
Prunc în leagăn să nu culce (înfaşe)
Care fuge de a lui mumă
Şi de părintescul nume
Fugi-i-ar dorul Domnului
Şi dulceaţa somnului!"


(Constantin Belimace)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home