Updates, Live

Sunday, March 16, 2014

Antioh Cantemir

Antioh Cantemir
1708 - 1744
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Antioch_Kantemir.jpg)
no copyright infringement intended


Cărui univers cultural îi aparţine Antioh Cantemir? Fără îndoială, în primul rând universului rusesc. Tot ce a scris, epistole, fabule, satire, epigrame, o lucrare de filosofie, un tratat de algebră (rămas în manuscris), a scris în limba rusă. A slujit Rusia ca reprezentant diplomatic în marile capitale ale lumii, la Londra şi la Paris.

În acelaşi timp, urmând exemplul tatălui său Dimitrie Cantemir, a fost perfect integrat în marea cultură europeană. Cunoştea latina, elina, turca, italiana, franceza şi engleza. A tradus în ruseşte din Horaţiu, Anacreon, Fontenelle, Montesquieu. A fost prieten cu Montesquieu şi Voltaire, a avut contacte cu Bernoulli şi Euler, i-a studiat pe Descartes, Newton, Leibniz şi Maupertuis. La Londra a dus cu el manuscrisul Creşterii şi Descreşterii Imperiului Otoman scris de tatăl sau şi s-a îngrijit de publicarea lui.

A scris în ruseşte, însă versurile sale respectă normele literare franceze ale epocii (ceea ce, după unii cercetători ai operei sale, l-ar defavoriza în faţa cititorului de azi, Kantemir's language seems dull and antiquated to the modern reader, because he stuck to the gallic system of rhyming, which was subsequently discarded - wiki).

Există oare în toate acestea şi o dimensiune românească? Petre Locusteanu reproduce în al său Umorul Românesc (ed Casa Scoalelor, 1915, pp13-14) un fragment din Poeţii români de subt stăpânire rusească a lui Nicolae Iorga (Tipografia Neamul Românesc, Vălenii de Munte, 1910): Limba în care a scris Antioh era cea rusească ... a urmat ... normele codificate de Boileau, ale literaturii franceze din veacul al XV-lea. Gluma lui isteaţă, ca şi întorsătura vioaie a gândului, nu erau nici ruseşti, nici franţuzeşti, ci curat moldoveneşti. Măcar astfel e al nostru.

Hai sa încercăm sa gustăm acum direct dela sursă: trei epigrame de Antioh Cantemir. La fiecare voi da originalul rusesc, apoi traducerea românească, aşa cum am găsit-o în antologia lui Petre Locusteanu, Umorul Românesc (pag. 14) - Locusteanu le-a reprodus din lucrarea mai sus amintită a lui Iorga:

НА СТАРУХУ ЛИДУ

На что Друз Лиду берет? дряхла уж и седа,
С трудом ножку воробья сгрызет в полобеда. —
К старине охотник Друз, в том забаву ставит;
Лидой медалей число собранных прибавит.
(http://www.rvb.ru/18vek/kantemir/01text/01text/05epigrams/27.htm)

Lidei

Pentru ce Drus ia pe Lida, o bătrână hârcă, ştirbă,
Ce în gingini molfăieşte, fără nici un dinte-n gură?
Pentru că simţind plăcere să adune-antichităţi
Ţine s-aibe şi pe Lida printre alte rarităţi.

(Honi soit qui mal y pense, ar spune unii)
НА ЛЕАНДРА, ЛЮБИТЕЛЯ ЧАСОВ

Пять стенных, пять столовых и столько ж карманных
Имеет Леандр часов; в трудах несказанных
Век за ними возится, заводя и правя,
И то взад, то наперед по теченью ставя
Солнца стрелки. С тех трудов кой плод получает?
Никто в городе, кой час, лучше его знает.


Lui Leandru

Cinci ceasornici de părete şi vreo cinsprece de masă
Şi de buzunar Leandru are întru a sa casă
Toată ziua el nu face decât tot le regulează,
Înapoi sau înainte le întoarce, le aşează.
Din această osteneală ce folos poate să-i vie?
Nici un om ca dânsul bine câte ceasuri sunt, nu ştie.

(parca s-ar potrivi şi unor specialişti din ziua de azi)

НА ГОРДОГО НОВОГО ДВОРЯНИНА

В великом числе вельмож Сильван всех глупее,
Не богатей, не старей, делом не славнее;
Для чего же, когда им кланяются люди,
Кланяются и они, — Сильван один, груди
Напялив, хотя кивнуть головой ленится?
Кувшин с молоком сронить еще он боится.


Unui Nou Boierit

Între numărul cel mare de boieri ce-avem, Silvan
Este cel mai plin de fumuri, mai nerod, mai gogoman.
Oare pentru ce la oameni nu voieşte să se 'nchine?
De când vindea lapte 'n piaţă, el încă n-a uitat bine:
Cofăieşul de pe capu-i se 'ngrijeşte-a nu scăpa,
Şi de-aceea el la nimeni nu 'ndrăzneşte-a se pleca.

(cred că Antioh ştia ceva şi de politicienii noştri de azi, fie ei la dreapta, fie la stânga)(A Life in Books)

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home