Updates, Live

Wednesday, November 28, 2018

Împărat și proletar

(source: Univers de Copil)
no copyright infringement intended


Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
Unde pătrunde ziua printre ferești murdare,
Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
Cu fețe-ntunecoase, o ceată pribegită,
Copii săraci și sceptici ai plebei proletare.

Ah! - zise unul - spuneți că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri și de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă și plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domnește pe deplin.

Spuneți-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
Cu-averea și mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânșii la lucru-i osândiră
Și le subjugă munca vieții lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viață,
Trec zilele voioase și orele surâd.
În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeață,
Vara petreceri, Alpii cu frunțile de gheață -
Ei fac din noapte ziuă ș-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânșii - ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebuie să fie brațe tari,
A statelor greoaie cară trebuie-mpinse
Și trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Și flotele puternice ș-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ș-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Și-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia - o frază de dânșii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranța de răsplată,
După ce-amar muncirăți mizeri viața toată,
Ați mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Și v-a făcut să credeți că veți fi răsplătiți...
Nu! moartea cu viața a stins toată plăcerea -
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morți sunt cei muriți.

Minciuni și fraze-i totul ce statele susține,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susțin;
Averea să le aperi, mărirea ș-a lor bine,
Ei brațul tău înarmă ca să lovești în tine,
Și pe voi contra voastră la luptă ei vă mân.

De ce să fiți voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteți trăi?
De ce boala și moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăția cea splendidă și vastă
Petrec ca și în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitați că-n voi e și număr și putere?
Când vreți, puteți prea lesne pământul să-mpărțiți.
Nu le mai faceți ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinși de durere
Veți crede c-aveți dreptul și voi ca să trăiți.

Ei îngrădiți de lege, plăcerilor se lasă,
Și sucul cel mai dulce pământului i-l sug;
Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase
De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase:
Frumsețile-ne tineri bătrânii lor distrug.

Și de-ntrebați atuncea, vouă ce vă rămâne?
Munca, din care dânșii se-mbată în plăceri,
Robia viața toată, lacrimi pe-o neagră pâne,
Copilelor pătate mizeria-n rușine...
Ei tot și voi nimica; ei cerul, voi dureri!

De lege n-au nevoie - virtutea e ușoară
Când ai ce-ți trebuiește... Iar legi sunt pentru voi,
Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
Când mâna v-o întindeți la bunuri zâmbitoare,
Căci nu-i iertat nici brațul teribilei nevoi.

Zdrobiți orânduiala cea crudă și nedreaptă,
Ce lumea o împarte în mizeri și bogați!
Atunci când după moarte răsplată nu v-așteaptă,
Faceți ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,
Egală fiecare, și să trăim ca frați!

Sfărmați statuia goală a Venerei antice,
Ardeți acele pânze cu corpuri de ninsori;
Ele stârnesc în suflet ideea neferice
A perfecției umane și ele fac să pice
În ghearele uzurei copile din popor!

Sfărmați tot ce ațâță inima lor bolnavă,
Sfărmați palate, temple, ce crimele ascund,
Zvârliți statui de tirani în foc, să curgă lavă,
Să spele de pe pietre până și urma sclavă
Celor ce le urmează pân' la al lumii fund!

Sfărmați tot ce arată mândrie și avere,
O! dezbrăcați viața de haina-i de granit,
De purpură, de aur, de lacrimi, de urât -
Să fie un vis numai, să fie o părere,
Ce făr' de patimi trece în timpul nesfârșit.

Zidiți din dărmăture gigantici piramide
Ca un memento mori pe al istoriei plan;
Aceasta este arta ce sufletu-ți deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
Cu mutra de vândută, cu ochi vil și viclean.

O! aduceți potopul, destul voi așteptarăți
Ca să vedeți ce bine prin bine o să ias';
Nimic... Locul hienei îl luă cel vorbăreț,
Locul cruzimii vechie, cel lins și pizmătareț.
Formele se schimbară, dar răul a rămas.

Atunci vă veți întoarce la vremile-aurite,
Ce mitele albastre ni le șoptesc ades,
Plăcerile egale, egal vor fi-mpărțite,
Chiar moartea când va stinge lampa vieții finite
Vi s-a părea un înger cu părul blond și des.

Atunci veți muri lesne fără de-amar și grijă,
Feciorii-or trăi-n lume cum voi ați viețuit,
Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
Pentru acel de care norocul avu grijă;
Nimeni de-a plânge n-are, el traiul și-a trăit.

Și boale ce mizeria ș-averea nefirească
Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
Va crește tot ce-n lume este menit să crească,
Va bea pân-în fund cupa, pân' va vrea s-o zdrobească,
Căci va muri când nu va avea la ce trăi.

............................................

Pe malurile Seinei, în faeton de gală,
Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înșală;
Poporul loc îi face tăcut și umilit.

Zâmbirea lui deșteaptă, adâncă și tăcută,
Privirea-i ce citește în suflete-omenești,
Și mâna-i care poartă destinele lumești,
Cea grupă zdrențuită în cale-i o salută.
Mărirea-i e în taină legată de acești.

Convins ca voi el este-n nălțimea-i solitară
Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
Nedreptul și minciuna al lumii duce frâu;
Istoria umană în veci se desfășoară,
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.

Și el - el vârful mândru al celor ce apasă -
Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
De ați lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
De răsturnări mărețe, mărirea-i radioasă,
Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.

Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,
Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,
Cu mintea de dreptate și bine râzătoare,
Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
La jugu-i el silește pe cei ce l-au urât.

......................................

Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă,
Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt -
Prin limbile de flacări, ce-n valuri se frământ,
Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă,
Evul e un cadavru - Paris al lui mormânt.

Pe stradele-ncrușite de flacări orbitoare,
Suiți pe baricade de bulgări de granit,
Se mișc batalioane a plebei proletare,
Cu cușme frigiene și arme lucitoare,
Și clopote de-alarmă răsună răgușit.

Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare,
Prin aerul cel roșu, femei trec cu-arme-n braț,
Cu păr bogat și negru ce pe-umeri se coboară
Și sânii lor acopăr - e ură și turbare
În ochii lor cei negri, adânci și desperați.

O! luptă-te-nvălită în pletele-ți bogate,
Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
Căci flamura cea roșă cu umbra-i de dreptate
Sfințește-a ta viață de tină și păcate;
Nu! nu ești tu de vină, ci cei ce te-au vândut!

.......................................

Scânteie marea lină, și placele ei sure
Se mișc-una pe alta ca pături de cristal
Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
Apare luna mare câmpiilor azure,
Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal.

Pe undele încete își mișcă legănate
Corăbii învechite scheletele de lemn;
Trecând încet ca umbre - țin pânzele umflate
În fața lunei, care prin ele-atunci străbate,
Și-n roată de foc galben stă fața-i ca un semn.

Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat
Al salciei pletoase - și-ntinse-a apei arii
În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării
A zefirului nopții și sună cadențat.

Îi pare că prin aer în noapte înstelată,
Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri,
Trecea cu barba albă - pe fruntea-ntunecată
Cununa cea de paie îi atârna uscată -
Moșneagul rege Lear.

Uimit privea cezarul la umbra cea din nouri,
Prin creți ai cărei stele lin tremurând transpar,
I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
A vieții sclipitoare... A popoarelor ecouri
Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:

"În orice om o lume își face încercarea,
Bătrânul Demiurgos se opintește-n van;
În orice minte lumea își pune întrebarea
Din nou: de unde vine și unde merge floarea
Dorințelor obscure sădite în noian.

Al lumii-ntregul sâmbur, dorința-i și mărirea,
În inima oricărui i-ascuns și trăitor,
Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.

Astfel umana roadă în calea ei îngheață,
Se petrifică unul în sclav, altu-mpărat,
Acoperind cu noime sărmana lui viață
Și arătând la soare-a mizeriei lui față -
Fața - căci înțelesul e-același la toți dat.

În veci aceleași doruri mascate cu-altă haină,
Și-n toată omenirea în veci același om -
În multe forme-apare a vieții crudă taină,
Pe toți ea îi înșală, la nime se distaină,
Dorinți nemărginite plăntând într-un atom.

Când știi că visu-acesta cu moartea se sfârșește,
Că-n urmă-ți rămân toate astfel cum sunt, de dregi
Oricât ai drege-n lume - atunci te obosește
Eterna alergare... ș-un gând te-ademenește:
Că vis al morții-eterne e viața lumii-ntregi."

(Poesii (1884))
(source:wiki)(Eminescu)

Labels:

Monday, November 26, 2018

Ofir Trainin, Family in Transition, 2018

Family in Transition (2018)
(source: Times of Israel)
no copyright infringement intended

A family with four children from an Israeli town. After twenty years of marriage the husband realizes that his male identity doesn't correspond to his inner self and decides to undergo surgery for sex change. How will react everybody, how will evolve this family? Of course, things need to be digested, and the first reactions could change in time. Initially the wife decides to stand by her husband. Will she remain firm? What about the children? And what about the reaction of people in town?

To make this documentary, director Ofir Trainin followed the evolution of the family for three years. Such a long making process leads of course to a very deep understanding of the problems, while also adding to the whole the presence of the filmmaker as a new factor (possibly disturbing?).

I didn't have the occasion to watch this documentary, only I have read some reviews (along with an interview taken to the director). From what I read, Family in Transition tries to keep itself afar from the ideological arena, to remain confined to a witness position: in such a story it is no place for right versus wrong, there are just facts of life evolving somehow for better or worse, and any conclusion is as elusive as only life can be.


(Israeli Movies)

Thursday, November 22, 2018

Lluís Duch

Lluís Duch Álvarez
1936-2018
(source: La Casa de la Paraula)
no copyright infringement intended

Lluís Duch passed away, with the same discretion that had accompanied him for all his life. A Benedictine monk at the Abbey of Montserrat, he was a theologian and anthropologist, a profound and courageous thinker, not afraid to arrive at paradoxical conclusions. For him there was a clear distinction between religion (as a structural reality), and Christianity (as a historical reality): the same distinction was made by Paul Tillich, between God and God's image in culture - cultures come and pass, as historical phenomenons, and each culture carries its image of God, while God is immanent. Maybe when Nietzsche was proclaiming the death of God, he was referring to the death of a certain culture.

Lluís Duch was deeply interested in the Protestant theology and particularly in Thomas Müntzer, the radical Reformer and revolutionary who had made even Luther look just a very okay guy. And to have an idea of how far Lluís Duch went in his thinking, here is an expression that was very dear to him: the best thing about religion is that it creates heretics (it was coined actually by one of his friends, the Marxist philosopher Ernst Bloch).

It remain from Lluís Duch about fifty books, about theology, and anthropology, about phenomenology, and culture, myth and symbol, and about the intricate links among them. One of them is Mircea Eliade. The Return of Ulysses to Ithaca.


(Psalter)

(Una Vida Entre Libros)

Danny Gutwein: How Yuval Noah Harari Became the Pet Ideologist of the Liberal Elites


Professor Danny Gutwein
(source: Partners for Progressive Israel)
no copyright infringement intended


Why did Obama, Zuckerberg and Gates adopt Harari? Maybe it's the political benefit they hoped to extract from his view that there is no serious alternative to the neoliberal package

My friend Hussain Rumi brought yesterday on Facebook this article from Haaretz, critical to the ideas of Yuval Noah Harari. The author, Professor Danny Gutwein, teaches Jewish History at the Haifa University, Faculty of Humanities. In 1993 he got a PhD degree in Jewish History from The Hebrew University of Jerusalem. His research areas include Modernization of Jewish society, Jewish economic history, History of the Jewish national movement, Zionism, Antisemitism, Jewish economic elites, Jewish community in England.Professor Gutwein is one of the most prominent public intellectuals of the Israeli Left today; spends much of his time inspiring, building and supporting a grassroots movement which offers an alternative political vision and action (Partners for Progressive Israel)


(Yuval Noah Harari)

Labels:

Tuesday, November 20, 2018

Lelia Munteanu: Mendele, Vânzătorul de Cărţi

(source: Rabbi Josh Franklin)
no copyright infringement intended


Am cedat nervos
Trebuia să evadez, măcar pentru o zi, din negoţul numit politică, în care guvernul Dăncilă Doi pregăteşte performanţa de a fi mai prost decât Dăncilă Unu.
Alung de pe umărul stâng Yetzer Hora, Îngerul Rău, care mă ademeneşte în turbioanele murdare ale zilei şi întorc capul spre umărul stâng, spre Yetzer Tov, Îngerul Bun, care mă îndeamnă să mă ascund între coperţile unei cărţi, până trece inepţia cu întreg cortegiul ei de saltimbanci.
Descui cu chei potrivite “Peregrinările lui Biniomin”, tomul lui Mendele Moiher-Sforim, Mendele Vânzătorul de Cărţi, “bunicul literaturii idiş moderne”.
Negustor ambulant, povestitor şi rabin printre ruinele secolului al XIX-lea care îşi trăia ultimele clipe, Mendele Moiher-Sforim e propriul său personaj principal. Mendele e Cel de-al Unsprezecelea din celebra zicere cu cei zece evrei care plâng pentru care Dumnezeu l-a creat pe Al Unsprezecelea, care îi face să râdă.
Colind cu Mendele din stetl în stetl, din cătun în cătun, părându-mi-se că ne învârtim în cerc, în sighetul, în insula mea, printre oameni mărunţi, printre sfinţi ai tăgadei şi hoţi de buzunare, printre ceasornicari încruntaţi, ca nişte potcovari ai timpului şi croitori militanţi, tăind postavul cu patos revoluţionar, printre afoni şi cântăreţi la scripcă.
Colind cu Mendele într-o limbă ale cărei consoane le bâjbâim şi ale cărei vocale ne scapă ca porumbeii din căuşul palmelor.
Fredonăm, fiecare din rama secolului său, acest cântec vesel care m-a făcut totdeauna să plâng:
Yiddish Song.Melokhe-Melukhe/Works Wealth / Песня о ремесленниках
(video by Григорий Вишневецкий)

Lyrics and music by Zelik Berdichever. Singer: Chava Alberstein.
(Sufi)

Labels:

Monday, November 19, 2018

David Christian

David Gilbert Christian
(source: abc)
no copyright infringement intended


historian and scholar of Russian history; notable for teaching and promoting the emerging discipline of Big History; began teaching the first course in 1989 which examined history from the Big Bang to the present using a multidisciplinary approach with assistance from scholars in diverse specializations from the sciences, social sciences, and humanities; the course frames human history in terms of cosmic, geological, and biological history; credited with coining the term Big History; serves as president of the International Big History Association.
(source: wiki)

(A Life in Books)

Labels: ,

Amur Senza Fin (2018)

Amur Senza Fin (Hide and Seek), 2018
(source: Cineman)
no copyright infringement intended


Nach 20 Ehejahren knistert es nur noch leise zwischen Mona (Rebecca Indermaur) und Gieri (Bruno Cathomas). Mona beschliesst, den Funken erneut entfachen zu wollen und sucht sich Hilfe bei Nanda Sharma (Murali Perumal), dem neuen Gemeindepfarrer mit indischen Wurzeln. Doch anstatt seelsorgerische Ratschläge eines Geistlichen zu erhalten, ermutigt sie der Pfarrer, sich ganz weltlichen Mitteln zu bedienen und sich in der Liebeskunst zu üben. Aber einfacher gesagt als getan. Denn Gieri ist eifrig mit der anstehenden Steinbockjagd beschäftigt und schenkt den Bemühungen seiner Frau keine Beachtung. Zumindest lässt er Mona das glauben. Was sie nicht weiss: Gieri hat eine Affäre mit ihrer besten Freundin Giulia (Tonia Maria Zindel). Als das gut gehütete Geheimnis auffliegt, gerät Monas Welt in Aufruhr. Aufgebracht verlässt sie Heim und Herd – Gieri und die beiden Kinder sich selbst überlassend. Mona mietet – ermutigt vom Pfarrer – die ehemalige Kaffeestube im Dorf, renoviert sie und haucht ihr neues Leben ein. Dabei bekommt sie Unterstützung von Michael (Martin Rapold), einem attraktiven Architekten. Mona blüht auf. Ihrem Vorbild folgend, suchen immer mehr Frauen Rat beim Pfarrer Sharma, was die Gemüter der Dorfgemeinschaft gleich reiheneinweise zum Kochen bringt. Und mittendrin Gieri, der erkennt, dass er seine Frau noch liebt und sie zurückerobern will.
(source: schaubfilm)


I watched this movie on a flight over Atlantic. I had plenty of time, and an impressive choice of movies of all kind. I didn't know anything about this particular movie (as was the case with many others in the selection). I saw that the language was Romansh. This made me eager to see the movie immediately. My information about Romansh was scarce and a bit contradictory and I wanted to understand more the thing. In the movie the language appeared to me like a mix of Italian and German (or maybe some dialects / neighboring idioms), with a few words that were sounding strangely similar to their correspondents in Romanian. Well, I couldn't say that I increased my knowledge in this domain, but anyway it was my first contact with the idiom spoken in the Engadine region.

Now leaving aside my interest for Romansh and the whole group of Rhaetian languages, the movie was very interesting per se, very well made, with a good balance, having a point that was subtly followed.

A village someplace in the Engadine region, surrounded by woods and mountains, everybody knows anybody, a traditional universe of traditional families. The husbands are passionate by hunting and enjoy a beer or two in the evening, the wives keep the household, all of them attend the mass on Sunday morning. Traditional ways: very soon we can see that tradition has its limits, keeping unsolved some abnormal  realities. It's a comedy, so it's not about gender identity or abusive behavior, that kind of things. Just the fact that the husbands, for one or another reason, don't fulfill properly their sexual responsibilities anymore. Various reasons: one of them has a secret affair, another one practices intercourse in the missionary position just once a week, after the Sunday mass. As I said, it's a comedy: the women start to take attitude, and the guy who coalesces the women will be no other than the new priest (who came from India, as the Catholic Church in Europe lacks sacerdotal vocations more and more). A priest from India, advising the women (and subsequently their men) to read Kama Sutra, in order to get the full picture. And little by little, the husbands (along with their wives) begin to realize what's expected from them in a normal (rather than traditional) universe.


(German and Nordic Cinema)

Sunday, November 18, 2018

Tamas Simon, A short story of Life and Death

Kanji Symbol for Life and Death
(source: pinterest)
no copyright infringement

Prin moartea noastră păstrăm tânără lumea 


Tamas Simon has published this wonderful essay on Facebook (Exploring the World of Yuval Noah Harari):

Doesn't science start with observation?
What I'm observing in the world, not sure about the universe but certainly here on Earth is that the entire system from the tiniest components is set up to self organize and create life. An electron wants to find a proton. A Hydrogen atom wants to find another Hydrogen atom and form a molecule. A molecule wants to make bonds and form other larger chemicals. Life - and I think consciousness too - emerges.
As if coming alive and maintaining life was a built-in incentive.
I don't think we have a good model that explains why or how this works.
Death then is a contradiction. Why is life in global so important and life of the individual so insignificant?
I tend to think about zebras. The entire zebra herd just keeps running all the time, the "great migration". Why? To keep life of the species going? Why is that so important?
If a zebra gets eaten by a lion, it suffers and then vanishes. Nobody will remember that zebra, nobody will know its name, its thoughts and feelings or that it ever existed. How does this make sense?
Humans die too and our situation is not that much better than the zebra's. Our children and at best our grand children still remember us after we die... and then?
It also doesn't make sense.
I think people have always felt this dissonance. That's why our imagination created the "afterlife", heaven and hell, eternal soul, reincarnation, all that. But we didn't have the means to change it. We have accepted it but deep down - certainly at the individual's level we have always fought it.
So - here comes my story - what if this is just temporary? What if death is the bootloader of life?
Maybe in the beginning of development resources were scarce, individuals had to die to give up their share. The only way progress could happen was through evolution. The neocortex and learning is a fairly new thing. What if death was a necessary evil, a painful trade-off that was needed to get here. Even human progress itself was a huge price to pay.
But, if we solve death... everything suddenly makes sense. The pieces of the puzzle fall into place.
We already have the technology to grow cultured meat and stop butchering animals for food. That's a first step, isn't it?
We are also researching longevity, how to add 10-20 years to the expected life span.
Up until now aging, getting older implied getting closer to the end of our life, going forward we can push out the end date. And if every year we spend living we can add more than a year to the end, then we reach longevity escape velocity; we become amortal. (not immortal, we can still get into an accident...)
When we look back is has always been about life. When figure ourselves out it will always be about life.
(no copyright infringement intended)
(Yuval Noah Harari)

Labels:

Friday, November 16, 2018

La plus belle langue du monde

(source: blog de jahmusik)
no copyright infringement intended

Voici ce qu'a répondu Sybil F. (Américaine, parle cinque langues ; lycéenne en Californie qui rentre en terminale ; francophile, artiste, patineuse ; passionnée par l’écriture et l’apprentissage des langues)

Pour moi c’est le français (après tout, je l’étudie depuis 5 ans).

J’étais captivée au début par la musicalité de la langue française, mais avec le temps, j’ai réalisé que les frustrations qui se présentent avec l’apprentissage de cette langue rendaient le français unique, mystérieux, et surtout fascinant — je suis tombée amoureuse des nuances du français (la prononciation, la conjugaison), de son grammaire compliqué mais fascinant en même temps, et surtout des expressions français qui se trouvent pas dans aucune langue à part du français.

Il y a tellement de mots en français pour décrire la même chose, alors pour moi, une conversation en français n’est jamais ennuyante.
(source: Quora)(Le Parnasse des Lettres)

Wednesday, November 14, 2018

Die Kleine Kneipe

Heinrich Zille: In der Kneipe
litograph, 1913
(source: wiki)
no copyright infringement intended


Ich war am Flughafen München. Ich betrat dort ein kleines Café, um ein paar Bratwürste und ein Bier zu trinken. Ich war müde, als ich nach sieben Stunden Flug da war. Das Café hatte einen Wiener Stil, eine subtile Eleganz. Ich habe die Bratwürste fertig gemacht und jetzt schlürfte ich langsam das Bier. Plötzlich stieß die Serviette auf dem Tisch meine ganze Aufmerksamkeit. Sie hatte eine Liste von Wörtern im Wiener Dialekt (alle waren sozusagen eine Art Trunkenheitssprache) und ihre Korrespondenten in Standarddeutsch aufgedruckt. Es war wunderbar. Und ich lächelte bei dem Gedanken an das alte Sprichwort: in Prag wird der vorzüglichste Deutsche und in Wien der beste Tschechisch gesprochen. Nun, diesmal konnte der beste Österreichisch in München gefunden werden.


Österreichisch Deutsch
Bodelle: Weinflasche 0,7 l
dummeln: beeilen
Gschaftl'huber: Handsdampf in allen Gassen
leiwand: erstklassig, gut
her mit da' Marie: gib mir Geld
Schmaties: Trinkgeld
Tschecherl: kleine Kneipe
Schöpsernes: Schafsfleisch
gschisti gschasti: zu pompös
an'zipft: genervt

Das Lied beschreibt ein Café bzw. eine Kneipe (wienerisch Beisl) als Treffpunkt und als Ort sozialen Ausgleichs: Im deutschen Text heißt es: „Da fragt Dich keiner, was Du hast oder bist“. Es ist die deitche Version von In ’t kleine café aan de haven.
(wiki)Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt
die Kinder im Hof müssen heim.
Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden
ihr Mann trägt die Obstkisten rein.

Der Tag ist vorüber
die Menschen sind müde
doch viele gehn nicht gleich nach Haus
denn drüben klingt aus einer offnen Türe
Musik auf den Gehsteig hinaus.

[Refrain]
Die kleine Kneipe in unserer Straße
da wo das Leben noch lebenswert ist
dort in der Kneipe in unserer Straße
da fragt dich keiner was du hast oder bist.

Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke
das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr
die Musik aus der Jukebox,
all das ist ein Stückchen Daheim.

Du wirfst eine Mark in den Münzautomaten,
schaust anderen beim Kartenspiel zu
und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke
und bist gleich mit jedem per Du.

[Refrain]

Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele,
was einem die Laune vergällt.
Bei Korn und bei Bier findet mancher die Lösung
für alle Probleme der Welt.

Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut
weil es andere Speisen nicht gibt.
Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf,
doch beim Wirt hier hat jeder Kredit.

[Refrain](German and Nordic Literature)

Thursday, November 08, 2018

Mihai Șora

Mihai Șora
(image source: wiki)
no copyright infringement intended


Am citit în Adevărul de azi un text superb despre Mihai Șora. Articolul este scris de către Andrei Pleșu.


Mihai Şora. Amiaza prezenţei


Ieri, 7 noiembrie, dl Mihai Șora a împlinit 102 ani. E unul dintre cei mai misterioşi oameni pe care i-am întînit. Simplu, dar indescifrabil. Cordial, dar singuratic. Echilibrat între dinamica interogativităţii şi buna aşezare a surîsului. Îi doresc mulţi ani şi mă bucur să-i reamintesc, omagial, textul pe care i l-am dedicat la aniversarea centenarului.

Adăugînd un pasaj din Emil Cioran, pe care mi l-a semnalat fostul meu coleg de redacţie, dl Matei Pleşu… Iată-l: „Dacă ar fi rămas la Paris, ar fi scris cărţi, ar fi urmat o carieră universitară, ar fi dus, în cele din urmă, o existenţă oarecare; acolo [în România], a înţeles, după douăzeci de ani de tăcere – şi ce tăcere! – lucruri la care nici măcar n-ar fi visat, dacă ar fi rămas aici.“ (E.M. Cioran, Cahiers, ianuarie 1967)

Între toţi „interbelicii“ pe care am avut onoarea şi şansa de a-i cunoaşte, Mihai Șora face o figură aparte. Prestigiul său printre generaţiile mai tinere a rămas, decenii întregi, constant, cristalin, infailibil. Şi asta fără legătură directă cu opera sa – declarată de mulţi ca fiind greu accesibilă –, fără legătură cu vreo oralitate abundent-scînteietoare, fără legătură cu o traiectorie publică spectaculoasă. S-ar zice că Mihai Șora a obţinut un statut unic, fără efortul de a „livra“ masiv şi ritmic, în felul în care au făcut-o alţi „congeneri“ ai săi. (…) Care e secretul acestei inclasabile reuşite? De unde vine aura personajului, de vreme ce nici el, nici cei care îl iubesc nu invocă monumentale argumente „palpabile“, performanţe exterioare asociate, de regulă, clişeelor curente ale succesului? (…) Omul e, totuşi, înconjurat de o sumedenie de admiratori devotaţi, de toate categoriile. Nu e doar pe placul cîtorva filozofi sibilinici sau al cîtorva „intimi“ îndrăgostiţi. Îl omagiază fidel scriitori, artişti plastici, teologi, intelectuali de toate soiurile, pe scurt, mai toată lumea care are sau a avut de-a face cu el. Cum se explică o asemenea „carieră“? Nu sînt capabil să dau un răspuns prompt şi definitiv. Dar am găsit în chiar textele lui Mihai Șora o formulă care, folosită în alt context, mi se pare un început de drum în încercarea mea de a înţelege. Formula este „amiaza prezenţei“. Mihai Șora are harul, mai puţin răspîndit decît ne închipuim, de a fi, în sens deplin, o prezenţă. Vie, absorbantă, inspiratoare, adevărat zenit al împlinirii existenţiale, fără retorică solemnă, fără gesticulaţie magisterială, fără pompă iniţiatică. Uzul cotidian al limbii noastre atribuie cuvîntului „prezenţă“ sensuri contradictorii. Avem, pe de o parte, „a face act de prezenţă“, ceea ce înseamnă pur şi simplu „a fi de faţă“ fără vreo implicare specială, dar avem şi „prezenţă de spirit“, adică facultatea de a reacţiona spontan, adecvat şi rapid, la o anumită împrejurare. În cazul lui Mihai Șora, conturul termenului „prezenţă“ se amplifică şi se nuanţează. Simplul „act de prezenţă“ devine „acţiune prin prezenţă“, cu alte cuvinte nu un mod incolor de a te defini spaţial, ci un mod de a fi şi de a face, un mod de a interveni, de a influenţa prin autoritatea şi stilistica prezenţei tale lumea din jur. Iar prezenţa de spirit e prezenţă a spiritului înţeleasă ca reper, ca indicaţie de orientare. O cheie posibilă a „iradierii Şora“ este capacitatea lui, înnăscută poate, dar şi meşteşugit prelucrată, de a determina discret, prin simpla sa prezenţă, buna situare a celuilalt. O prezenţă plină, o „amiază a prezenţei“, îl obligă pe interlocutor să devină şi el, sub raza ei, o prezenţă. Am scris, altădată, despre tăcerile lui Mihai Șora. Insist asupra faptului că tăcerea adevărată, tăcerea unei prezenţe autentice, nu e pasivitate răbdătoare şi inertă, ci e virtutea de a asculta, expresie a disponibilităţii lăuntrice, asceză a atenţiei. Mihai Șora a fost şi este, pentru mulţi dintre cei care îi sînt în preajmă, singurul sau unul dintre cei foarte puţini care ştiu să-i asculte participativ, să le stimuleze comunicarea de sine, să fie solidar cu incertitudinile şi căutările lor.
(source: Adevărul)


(A Life in Books)

Labels: ,

Friday, November 02, 2018

Lexington, November 2, 2018

(Lexington)